@InProceedings{Mrozowska:2004,
  author  = "R. Mrozowska and S. Kotylak",
  title       = "Elementy audytu i kontroli realizacji strategii rozwoju Poczty Polskiej",
  booktitle   = "Model organizacyjno-ekonomiczny funkcjonowania "Grupy Kapitałowej" Poczty Polskiej : XI Sympozjum Poczty Polskiej; ISBN: 8392132009",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, [brak wydawcy]",
  pages       = "495--501",
  organization = "Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej, Uniwersytet Szczeciński",
  year        = "2004",
}