@InProceedings{Gorzelana:2006,
  author  = "J. Gorzelana",
  title       = "Stylizacja biblijna w poemacie historycznym Jana Pawła Woronicza Lech",
  booktitle   = "Język religijny dawniej i dzi¶ : materiały z konferencji, Poznań 24 - 26 kwietnia 2006",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne"",
  pages       = "464--470",
  editor      = "pod red. ks. Pawła Bortkiewicza, Stanisława Mikołajczaka i Małgorzaty Rybki",
  year        = "2006",
}