@InProceedings{Głuchowska:2006,
  author  = "L. Głuchowska",
  title       = "Ostatni obraz. Mojżesz przed krzewem gorejącym Stanisława Kubickiego",
  booktitle   = "Wielkie dzieła - wielkie interpretacje : materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 17 - 18 listopada 2006; ISBN: 9788388341359",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
  pages       = "215--228",
  organization = "Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
  editor      = "pod red. Marii Poprzęckiej",
  year        = "2006",
}