@InProceedings{Głuchowska:2006,
  author  = "L. Głuchowska",
  title       = "Miejsca puste, czyli co nie dochodzi do głosu w obrazach. Tak zwany epizod dadaistyczny w twórczości Stanisława Kubickiego",
  booktitle   = "Brak słów : Topos "niewysłowienia" w nauce i literaturze o sztuce : materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów 26 - 28 październik 2006",
  address     = "Nieborów, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
  pages       = "207--233",
  organization = "Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
  editor      = "pod red. Marii Poprzęckiej",
  year        = "2006",
}