@InProceedings{Głuchowska:1999,
  author  = "L. Głuchowska",
  title       = "Historia jako kolorowy slajd = Die Geschichte wie ein farbiges Dia = History as a colour slide",
  booktitle   = "Otwarte okno historii = Das offene Fenster der Geschichte = The open Window of History : VI Międzynarodowa Letnia Akademia InSEA, Racibórz, 15 - 22 sierpień 1999",
  address     = "Racibórz, Polska",
  publisher   = "Łódź, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, LAG KUNST Schleswig - Holstein",
  pages       = "24--29",
  organization = "Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, LAG KUNST Schleswig - Holstein, Dom Kultury "Strzecha" w Raciborzu",
  year        = "1999",
}