@InProceedings{Głuchowska:1998,
  author  = "L. Głuchowska",
  title       = "Okno w kadrze = Standbild - Fenster = Still window",
  booktitle   = "Otwarte okno historii = Das offene Fenster der Geschichte = The open Window of History : V Międzynarodowa Letnia Akademia Sztuki, Kazimierz Dolny 8 - 15 sierpień 1998",
  address     = "Kazimierz Dolny, Polska",
  publisher   = "Łódź, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, LAG KUNST Schleswig - Holstein",
  pages       = "40--47",
  organization = "Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, LAG KUNST Schleswig - Holstein",
  year        = "1998",
}