@InProceedings{Głuchowska:1996,
  author  = "L. Głuchowska",
  title       = "Sztuki przedstawiające i literatura. Ich odmienny byt materialny i wspólna funkcja perswazyjna",
  booktitle   = "Sztuka i obraz sztuki : obrazowanie wizualne a literatura i filozofia : I Ogólnopolskaj Studencka Sesja Naukowa, Wrocław, 25-27 listopad 1996",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki",
  pages       = "13--21",
  organization = "Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego",
  editor      = "pod red. Mateusza Kapustki i Andrzeja Pochodaja",
  year        = "1996",
}