@InProceedings{Tadra:2008,
  author  = "G. Tadra and Z. Fedyczak",
  title       = "Conception of the control circuit for matrix converter with space vector modulation",
  booktitle   = "Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2008 : V Lubuska konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 8392218213",
  address     = "Gorzów Wlkp., Polska",
  publisher   = "Gorzów Wlkp., Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski",
  pages       = "269--275",
  organization = "Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Gorzowie",
  year        = "2008",
  note        = "+ CD-ROM",
}