@InProceedings{Mróz:1994,
  author  = "P. Mróz",
  title       = "Stanowisko do testowania przyrządów mikroprocesorowych na przykładzie rejestratora X-t",
  booktitle   = "16. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  volume      = "T. 2 : Elektrotechnika i elektronika",
  pages       = "103--107",
  organization = "Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze",
  year        = "1994",
}