@InProceedings{Kamiński:2007,
  author  = "P. Kamiński and N. Kurhalyuk and M. Kasprzak and L. Jerzak and M. Szady-Grad",
  title       = "The impact of chemical elements upon antioxidant enzymatic activity in the blood of White Stork (Ciconia ciconia) chicks",
  booktitle   = "Interakcje ksenobiotyków : VIII ogólnopolska konferencja naukowa",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, [brak wydawcy]",
  pages       = "29 [abstr.]",
  organization = "Polskie Towarzystwo Toksykologiczne, Oddział w Poznaniu",
  year        = "2007",
}