@InProceedings{Kowalski:2008,
  author  = "M. Kowalski",
  title       = "Nauczyciel wobec medialnych działań na rzecz wartości zdrowia",
  booktitle   = "Edukacja jutra=Education of Tommorow=Bildung von Morgen : XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe; ISBN: 978837340556",
  address     = "Zakopane, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego",
  pages       = "135--141",
  organization = "Akademia Wychowania Fizycznego",
  editor      = "red. nauk. Kazmierz Denek, Krystyna Zatoń, Anna Kwaśn a",
  year        = "2008",
}