@InProceedings{Gorzelana:2007,
  author  = "J. Gorzelana",
  title       = "Wybrane zjawiska językowe występujące w nazwach religijnych górali czadeckich z Bukowiny",
  booktitle   = "We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich : materiały z sympozjum; ISBN: 9789730058178",
  address     = "Suceava, Rumunia",
  publisher   = "Suceava, Związek Polaków w Rumunii",
  pages       = "354--361",
  organization = "Związek Polaków w Rumunii",
  year        = "2007",
}