@InProceedings{Mazurkiewicz:1986,
  author  = "Z. Mazurkiewicz and S. Robak and A. Janczak",
  title       = "A multichannel for asynchronous terminal communication processor for multibus II and unibus computer systems",
  booktitle   = "Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : VII Seminarium Naukowe - Wrocław, VIII Seminarium Naukowe - Zielona Góra",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  pages       = "23--27",
  organization = "Instytut Automatyki i Metrologii Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Technische Hochschule Ilmenau, Politechnika Wrocławska",
  year        = "1986",
}