@InProceedings{Janczak:1987,
  author  = "A. Janczak",
  title       = "Microprocessor control of coremaking machine",
  booktitle   = "Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : VII Seminarium Naukowe - Wrocław, VIII Seminarium Naukowe - Zielona Góra",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  pages       = "139--141",
  organization = "Instytut Automatyki i Metrologii Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Technische Hochschule Ilmenau, Politechnika Wrocławska",
  year        = "1987",
}