@InProceedings{Fedyczak:2008,
  author  = "Z. Fedyczak and J. Kaniewski",
  title       = "Modelling and analysis of a three-phase quadrature phase shifter with a hybrid transformer",
  booktitle   = "Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce - SIECI 2008 : VI konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 9788392131557",
  address     = "Szklarska Poręba, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej",
  pages       = "425--432",
  organization = "Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej",
  year        = "2008",
}