@InProceedings{Kaczor:2008,
  author  = "M. Kaczor",
  title       = "Prawda jako realizacja tego, co dobre - analiza aksjologiczna życzeń świątecznych",
  booktitle   = "Wychowanie w prawdzie o człowieku : Ogólnopolskie Nauczycielskie Warsztaty w Drodze: Zielona Góra - Jasna Góra, 31 lipca - 12 sierpnia 2008; ISBN: 9788388059148",
  address     = "Zielona Góra - Jasna Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  pages       = "166--176",
  year        = "2008",
}