@InProceedings{Kowalska:2009,
  author  = "E. Kowalska",
  title       = "Podmiotowość ucznia podłożem prawidłowego oceniania szkolnego",
  booktitle   = "Problematika slovného hodnotenia v súčasnej škole : zborník príspevkov Katedry pedagogiky z konferencie s medzinárodnou účasťou",
  address     = "Ružomberok, Słowacja",
  publisher   = "Ružomberok, Katolícka Univerzita, Pedagogická Fakulta",
  pages       = "113--117",
  year        = "2009",
}