@InProceedings{Kowalski:2009,
  author  = "M. Kowalski",
  title       = "Nowe technologie a odpowiedzialno¶ć za zdrowie( perspektywa pedagogiczna)",
  booktitle   = "Modernizace vysokoąkolske výuky technických předmětů : sborník pŕíspěvků z mezinárodní vědecké konference; ISBN: 9788070416112",
  address     = "Hradec Kralove, Czechy",
  publisher   = "Hradec Kralove, Gaudeamus",
  pages       = "62--65",
  organization = "Univerzita Hradec Kralove",
  year        = "2009",
}