@InProceedings{Rybakowski:2009,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Aktualna perspektywa edukacji do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym na II etapie edukacji - klasy IV - VI",
  booktitle   = "Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů : sborník pŕíspěvků z mezinárodní vědecké konference; ISBN: 9788070416112",
  address     = "Hradec Kralove, Czechy",
  publisher   = "Hradec Kralove, Gaudeamus",
  pages       = "130--133",
  organization = "Univerzita Hradec Kralove",
  year        = "2009",
}