@InProceedings{Grzybowski:1997,
  author  = "T. Grzybowski and P. Pieczyński",
  title       = "Rozwój piłki siatkowej w Gorzowie Wlkp. w latach 1945 - 1997",
  booktitle   = "Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce : VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1997",
  address     = "Chycina, Polska",
  publisher   = "Gorzów Wlkp., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej",
  pages       = "139--144",
  year        = "1997",
}