@InProceedings{Borawski:2008,
  author  = "S. Borawski",
  title       = "Pojęcie "rozwoju języka" w dawnych narracjach dziejopisarskich historyków języka polskiego (przed 1939 r.)",
  booktitle   = "Tajemnice rozwoju : materiały z konferencji 10-12 maja 2008 r.",
  address     = "-, Polska",
  publisher   = "Łódź, Archidiecezjanlne Wydawnictwo Łódzkie",
  pages       = "55--62",
  organization = "Archidiecezjanlne Wydawnictwo Łódzkie",
  year        = "2008",
}