@InProceedings{Gorzelana:2008,
  author  = "J. Gorzelana",
  title       = "Język Biblii jako tworzywo poezji Jana Pawła Woronicza (na przykładzie poematu "Zjawienie Emilki...")",
  booktitle   = "Język religijny dawniej i dzi¶ : (w kontek¶cie teologicznym i kulturowym) materiały z konferencji, Gniezno 22--24 wrze¶nia 2008; ISBN: 9788361573111",
  address     = "Gniezno, Polska",
  publisher   = "Poznań, Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne"",
  pages       = "179--187",
  editor      = "pod red. ks. Pawła Bortkiewicza, Stanisława Mikołajczaka i Małgorzaty Rybki",
  year        = "2008",
}