@InProceedings{Kaczor:2008,
  author  = "M. Kaczor",
  title       = "Refleksyjność jako element interpretacji rzeczywistości doczesnej w prasie religijnej",
  booktitle   = "Język religijny dawniej i dziś : (w kontekście teologicznym i kulturowym) materiały z konferencji, Gniezno 22--24 września 2008; ISBN: 9788361573111",
  address     = "Gniezno, Polska",
  publisher   = "Poznań, Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne"",
  pages       = "357--365",
  editor      = "pod red. ks. Pawła Bortkiewicza, Stanisława Mikołajczaka i Małgorzaty Rybki",
  year        = "2008",
}