@InProceedings{Szmytkiewicz:2009,
  author  = "J. Szmytkiewicz and A. Olencki and P. Mróz",
  title       = "Sprawdzanie mierników analogowych z wykorzystaniem kalibratora uniwersalnego",
  booktitle   = "Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint",
  address     = "Rydzyna, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "63--65",
  organization = "Oddział Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  year        = "2009",
}