@InProceedings{Powroźnik:2009,
  author  = "P. Powroźnik",
  title       = "Analiza doboru wybranych parametrów początkowych algorytmu ewolucyjnego w elastycznym modelu szeregowania zadań",
  booktitle   = "Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII Sympozjum; ISBN: 9788361528128",
  address     = "Krynica, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydaw. Katedry Metrologii AGH",
  pages       = "127--134",
  organization = "Katedra Metrologii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie",
  year        = "2009",
}