@InProceedings{Drab:2009,
  author  = "M. Drab and A. Greinert and S. Węclewski",
  title       = "Zmiany zawartości ogólnego i przyswajalnego fosforu w glebach nawożonych osadem ściekowym",
  booktitle   = "Nawozy naturalne, organiczne i mineralne : IX międzynarodowa konferencja naukowa; ISBN: 9788375181791",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, [brak wydawcy]",
  pages       = "23 [abstr.]",
  organization = "Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie",
  year        = "2009",
}