@InProceedings{Fedyczak:2009,
  author  = "Z. Fedyczak and P. Szcześniak and G. Tadra",
  title       = "Implementacja trójfazowych przemienników częstotliwości bazujących na topologii matrycowo-reaktancyjnego sterownika prądu przemiennego typu buck-boost",
  booktitle   = "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2009 : IX krajowa konferencja naukowa; ISBN: 9788372833198",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, Politechnika Łódzka",
  pages       = "[6] CD-ROM",
  organization = "Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS",
  year        = "2009",
}