@InProceedings{Kasprzak:2009,
  author  = "M. Kasprzak and P. Czechowski and L. Jerzak and P. Kamiński and A. Steliga and G. Jędro",
  title       = "Nietypowy obraz rozwojowych zmian parametrów czerwono-krwinkowych jaskółki dymówki Hirundo rustica",
  booktitle   = "Ptaki - Środowisko - Zagrożenia : ogólnopolska konferencja ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego; ISBN: 9788361301530",
  address     = "Lublin, Polska",
  publisher   = "Lublin, Wydaw.-Drukarnia Liber duo s.c.",
  pages       = "75--76 [abstr.]",
  organization = "Zakład Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej",
  year        = "2009",
}