@InProceedings{Kowalski:2009,
  author  = "M. Kowalski",
  title       = "Health of the young generation: commodity or value? (pedagogical dimensions)",
  booktitle   = "Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov : Predškolská a elementárna pedagogika: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie; ISBN: 9788080845148",
  address     = "Levoča, Słowacja",
  publisher   = "Ružomberok, Katolícka Univerzita, Pedagogická Fakulta",
  number   = "Časť 1",
  pages       = "218--223[CD-ROM]",
  editor      = "Beáta Akimjaková",
  year        = "2009",
}