@InProceedings{Kowalski:2009,
  author  = "M. Kowalski",
  title       = "Wizja cielesno-zdrowotna Zygmunta Baumana obszarem teorii i praktyki pedagogiki społecznej (refleksje)",
  booktitle   = "Pedagogika społeczna w Europie Środkowej: stan obecny i perspektywy : zespół autorów; ISBN: 9788087182093",
  address     = "Brno, Czechy",
  publisher   = "Brno, Instytut Studiów Interdyscyplinarnych",
  pages       = "360--368[CD-ROM]",
  year        = "2009",
}