@InProceedings{Miechowicz:2008,
  author  = "Z. Miechowicz",
  title       = "Teorioliczbowa rekonstrukcja słowa",
  booktitle   = "XI Międzynarodowe warsztaty dla młodych matematyków : teoria liczb; ISBN: 9788392954705",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Uniwersytet Jagielloński",
  pages       = "139--143",
  organization = "Uniwersytet Jagielloński, Instytut Matematyki",
  year        = "2008",
}