@InProceedings{Lewandowski:2008,
  author  = "A. Lewandowski",
  title       = "Ocena wła¶ciwo¶ci tribologicznych żeliw EN-GJLP 250, EN-GJSFP 450-10 po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem ¶rodka smarnego",
  booktitle   = "Tehnosfernaâ bezopasnost', nadeľnost', kačestvo, energosbereľnie : materialy ubilejnoj meľdunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii; ISBN: 5890710362",
  address     = "Rostov-na-Donu, Rosja",
  publisher   = "Rostov-na-Donu, Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet",
  volume      = "Vyp. 10",
  pages       = "269--277",
  organization = "Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii Otdel BZD i uslovij truda",
  year        = "2008",
}