@InProceedings{Lewandowski:2008,
  author  = "A. Lewandowski",
  title       = "Ocena w³a¶ciwo¶ci technologicznej warstwy wierzchniej modyfikowanej preparatami eksploatacyjnymi po obróbce nagniataniem æeliwa EN-GJSFP 450-10",
  booktitle   = "Tehnosfernaā bezopasnost', nade¾nost', kačestvo, energosbere¾nie : materialy ubilejnoj me¾dunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii; ISBN: 5890710362",
  address     = "Rostov-na-Donu, Rosja",
  publisher   = "Rostov-na-Donu, Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet",
  volume      = "Vyp. 10",
  pages       = "277--287",
  organization = "Ministerstvo obrazovaniā i nauki Rossijskoj Federacii Otdel BZD i uslovij truda",
  year        = "2008",
}