@InProceedings{Rybakowski:2009,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "The effect of human's association with danger on changes of perceiving on safety",
  booktitle   = "Strategie technického vzdělávání v reflexi doby : sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference; ISBN: 9788074141263",
  address     = "Ústí nad Labem, Czechy",
  publisher   = "Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem",
  pages       = "[6] Cd-ROM",
  organization = "Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem",
  year        = "2009",
}