@InProceedings{Głuchowska:2007,
  author  = "L. Głuchowska",
  title       = "Artystki Warsztatów Wiedeńskich (1903-1932) i ich udział w kształtowaniu stylu i wzornictwa art déco",
  booktitle   = "Polskie art déco : materiały drugiej sesji naukowej pod przewodnictwem prof. Ireny Huml i prof. Anny Sieradzkiej w Płocku 10 grudnia 2007 roku; ISBN: 9788389034663",
  address     = "Płock, Polska",
  publisher   = "Płock, Muzeum Mazowieckie",
  pages       = "149--176",
  year        = "2007",
}