@InProceedings{Feldshtein:2009,
  author  = "E. Feldshtein and A. Lewandowski",
  title       = "Wykorzystanie metody planowania badań G. Taguchi do analizy i optymalizacji procesu nagniatania żeliwa EN GJLP 250",
  booktitle   = "Projektowanie Procesów Technologicznych - TPP '09 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Politechnika Poznańska",
  pages       = "[8] CD-ROM",
  year        = "2009",
}