@InProceedings{Lewandowski:2009,
  author  = "A. Lewandowski and M. Jenek and R. Barski",
  title       = "Analiza w³a¶ciwo¶ci tribologicznych æeliw EN-GJLP 250, EN-GJSFP 450-10 po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem ¶rodka smarnego",
  booktitle   = "Tehnosfernaā bezopastnost', nade¾nost', kačestvo, resursosbere¾enie : materialy me¾dunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii; ISBN: 5890710362",
  address     = "Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja",
  publisher   = "Rostov-na-Donu, Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet",
  volume      = "Vyp. 11",
  pages       = "289--297",
  year        = "2009",
}