@InProceedings{Kowalski:2009,
  author  = "M. Kowalski",
  title       = "New technology and human health (the discurse on the technology culture)",
  booktitle   = "Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zbornik príspevkov 25. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie; ISBN: 9788080838782",
  address     = "Vel'ka Lomnica, Słowacja",
  publisher   = "Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici",
  volume      = "1. diel",
  pages       = "203--207",
  year        = "2009",
}