@InProceedings{Kaczor:2009,
  author  = "M. Kaczor",
  title       = "Sapiencjalny charakter artykułów w prasie religijnej",
  booktitle   = "Język - szkoła - religia : księga referatów z konferencji w Pelplinie 17-18 kwietnia 2009; ISBN: 9772080340000",
  address     = "Pelplin, Polska",
  publisher   = "Pelplin, Wydaw. "Bernardinum"",
  pages       = "163--171",
  year        = "2009",
}