@InProceedings{Kowalski:2010,
  author  = "M. Kowalski",
  title       = "Around the triad health as a value - human being - postmodernism (pedagogical dimensions)",
  booktitle   = "Elan vital v priestore medzigeneračných vzťahov : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 15.01.2010 v Prešove; ISBN: 9788055501987",
  address     = "Prešov, Słowacja",
  publisher   = "Prešov, Prešovská univerzita v Prešove",
  pages       = "249--254",
  editor      = "Beáta Balogová",
  year        = "2010",
}