@InProceedings{Powroźnik:2010,
  author  = "P. Powroźnik",
  title       = "Algorytm tabu search w elastycznym modelu szeregowania zadań w systemach pomiarowo-sterujących",
  booktitle   = "Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa; ISBN: 9788374813341",
  address     = "Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "131--134",
  organization = "Instytut Metrologii Elektrycznej, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Uniwersytet Zielonogórski",
  year        = "2010",
}