@InProceedings{Powroźnik:2010,
  author  = "P. Powroźnik",
  title       = "Algorytm symulowanego wyżarzania w elastycznym modelu szeregowania zadań w węzłach systemów pomiarowo-sterujących",
  booktitle   = "Kongres Metrologii - KM 2010 : materiały V Kongresu Metrologii",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, Politechnika Łódzka",
  pages       = "100--101",
  year        = "2010",
  note        = "[streszczenie referatu]",
}