@InProceedings{Kilian:1994,
  author  = "K. Kilian",
  title       = "Paradygmat metodologiczny a poznanie teoretyczne",
  booktitle   = "Rozum i intuicja w uprawianiu filozofii : Katowice - Cieszyn, 4-6 maja 1994 r",
  address     = "Katowice - Cieszyn, Polska",
  publisher   = "Katowice, Uniwersytet Šl±ski",
  pages       = "29--38",
  year        = "1994",
}