@InProceedings{Kilian:1999,
  author  = "K. Kilian",
  title       = "Czy można ocalić Popperowski schemat rozwoju wiedzy?",
  booktitle   = "Filozofia po tej i tamtej stronie wieku : materiały z konferencji naukowej, Katowice-Wisła, 10-14 maja 1999 roku; ISBN: 8322609434",
  address     = "Katowice - Wisła, Polska",
  publisher   = "Katowice, Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego",
  pages       = "165--185",
  editor      = "pod red. Józefa Bańki",
  year        = "1999",
}