@InProceedings{Kowalski:2010,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title       = "Cielesno¶ć i zdrowotno¶ć w refleksji P. L. Bergera i T. Luckmanna. Na kanwie krytycznego odczytania Społecznego tworzenia rzeczywisto¶ci",
  booktitle   = "Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010 : inovace a nové trendy: sborník příspěvků z mezinárodní konference; ISBN: 9788087182154",
  address     = "Brno, Czechy",
  publisher   = "Brno, Institut mezioborových studií",
  pages       = "364--376",
  editor      = "Zlatica Bakoąová, Ewa Syrek",
  year        = "2010",
}