@InProceedings{Gorzelana:2008,
  author  = "J. Gorzelana",
  title       = "Boroska bosori... kilka słów o czarownicach w świetle podań Polaków z Bukowiny",
  booktitle   = "Polska i Rumunia - od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa : materiały z sympozjum = Polonia şi România - de la vecinătatea istorică la parteneriatul european : materialele simpozionului",
  address     = "Suceava, Rumunia",
  publisher   = "Suceava, Związek Polaków w Rumunii",
  pages       = "415--419",
  year        = "2008",
}