@InProceedings{Baron-Polańczyk:2011,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title       = "Preparing teachers for conducting technical and computer classes",
  booktitle   = "Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů; ISBN: 9788074351105",
  address     = "Hradec Kralove, Czechy",
  publisher   = "Hradec Kralove, Gaudeamus",
  pages       = "125--127 [CD-ROM]",
  year        = "2011",
}