@InProceedings{Miczulski:2011,
  author  = "W. Miczulski and P. Powroźnik",
  title       = "Analiza właściwości wybranych algorytmów heurystycznych zastosowanych w elastycznym modelu szeregowania zadań",
  booktitle   = "Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2011; ISBN: 9788361486992",
  address     = "Waplewo, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna",
  pages       = "86 [abstr.]",
  year        = "2011",
}