@InProceedings{Drab:2011,
  author  = "M. Drab and A. Greinert",
  title       = "Zawartość miedzi i cynku w rekultywowanych gruntach pokopalnianych rejonu Łęknicy = Copper and zinc content in post-mining grounds in the Łęknica locality",
  booktitle   = "Gleba - Człowiek - Środowisko : 28. Kongres Gleboznawczy; ISBN: 9788391933145",
  address     = "Toruń, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych",
  pages       = "48 [abstr.]",
  year        = "2011",
}