@InProceedings{Greinert:2011,
  author  = "A. Greinert and M. Drab",
  title       = "Efekty rekultywacji leśnej terenów pogórniczych w okolicy Łęknicy = Results of post-mining areas forest reclamation in the Łęknica locality",
  booktitle   = "Gleba - Człowiek - Środowisko : 28. Kongres Gleboznawczy; ISBN: 9788391933145",
  address     = "Toruń, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych",
  pages       = "52 [abstr.]",
  year        = "2011",
}